Beleid

Ouders vertrouwen hun kostbaarste bezit aan mij toe. Dat ik dit vertrouwen serieus neem blijkt uit het feit dat ouders kunnen rekenen op de allerbeste zorg voor hun kind tijdens het verblijf in de opvang. Hieronder leest u meer over het beleid bij Gastouderopvang bij Laura.

Het bieden van emotionele veiligheid.
Het gevoel van veiligheid wordt gezien als het belangrijkste pedagogische basisdoel. Als kinderen het naar hun zin hebben, zullen ze vol zelfvertrouwen de omgeving gaan ontdekken, ervaringen opdoen en zich gaan ontwikkelen. Om zich veilig te kunnen voelen, is het belangrijk dat er structuur geboden wordt, zodat de dag voorspelbaar is.

Door het unieke karakter van gastouderopvang is er één vertrouwd gezicht. Dit heeft positieve invloed op een veilige hechting. Het is dus belangrijk dat ik de opvangkinderen goed leer kennen.

Even wennen… dat is logisch.
Het wennen begint al bij de eerste kennismaking met ouder(s) en kind(eren). Na binnenkomst geef ik een korte rondleiding terwijl de kinderen tijdens de rondleiding meestal gelijk gaan spelen. Dat geeft mij tijd voor een vrijblijvend gesprek met de ouders waarin ik ze meer vertel over mijn werkwijze en eventuele vragen gelijk kan beantwoorden.

Wanneer er aan beide kanten sprake is van een goede klik komt het kind een paar uur spelen zonder pappa of mamma. Die tijd gebruik ik om het kind te observeren en om samen te spelen.

De wenmomenten worden samen afgesproken. Standaard zijn dat twee momenten. De eerste keer komt u samen met uw kindje. De tweede keer komt uw kindje twee uurtjes bij mij zonder u. Zo kunnen uw kind en ik elkaar beter leren kennen.

Wilt u meer momenten om te wennen dan kan dat in samenspraak en als de planning dat toelaat. Dan wordt wel het gewone uurtarief gerekend.

Structuur en regelmaat.
Voordat het kind binnenkomt staat er al een beker drinken voor hem/haar klaar met een cracker er bij. De kinderen hebben hun eigen stoel met hun naam erop en zitten op een vaste plaats aan tafel. Natuurlijk doe ik er niet te krampachtig over als alle kinderen een stoelendans willen doen is die ruimte er uiteraard.

Op vaste tijden eten we fruit, brood, en ‘s middags een tussendoortje. Voordat we een broodje gaan eten ruimen we eerst samen het speelgoed op. Na afloop van het eten ruimen we samen de tafel af en gaan we naar de slaapkamer. Daar zingen we altijd hetzelfde liedje (of een gekke variant er op) als de kinderen in hun bed liggen.

Persoonlijke aandacht voor uw kind!
Ik neem elke dag bewust met elk kind apart een aantal momenten samen.
Wanneer ik met het ene kind in gesprek ben steek ik mijn ‘stop hand’ op naar de andere kinderen als ze er tussendoor willen komen. Ik leer ze vooraf dat de stophand ‘even wachten’ betekent. Ze mogen weten dat ik erop terug kom wanneer ik klaar ben. Zo leren de kinderen op hun beurt wachten, en hoef ik een kind niet af te kappen als ik met hem of haar in gesprek ben.

Sommige kinderen vragen minder aandacht dan het andere, en het wat stillere kind zoek ik dan zelf wat vaker op om even te kletsen/stoeien/spelletje mee te doen.

Wanneer kinderen druk zijn zeg ik dat ik wil dat ze rustiger gaan spelen, zachter gaan praten of dat ik wil dat ze niet rennen in huis. Als dat na een paar keer herinneren niet lukt vraag ik het kind even naast me op de bank en leg ik hem/haar uit waarom ik het iets rustiger wil.

Wanneer een kind wat teruggetrokken is bedenk ik wat het kind eventueel zelf zou willen. Ik ga na of het kind zich misschien niet lekker voelt, of het ergens mee zit en probeer hem/haar spelenderwijs weer bij de groep te halen. Vaak doet een dikke knuffel en samen kletsen op de bank al wonderen!