Gastouder Laura

Laura, Loela of Lola?
Als een kind mij roept
maakt het niet uit hoe ze mijn naam uitspreken

Als gastouder mag ik zorgen voor kinderen waarvan de ouders werken of naar school gaan.

Omdat ik als gastouder in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen sta, en ben aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau, hebben de ouders in de meeste gevallen recht op kinderopvangtoeslag.

Gastouderopvang bij Laura is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen onder registratienummer 208641646.

Het LRKP is een openbaar register waarin alle kinderopvangorganisaties en –professionals geregistreerd staan die volgens de overheid aan de juiste opleidings- en kwaliteitseisen voldoen om (de bemiddeling van) kinderopvang te verzorgen.