Over de kinderen

Het bieden van emotionele veiligheid
Het gevoel van veiligheid wordt gezien als het belangrijkste pedagogische basisdoel. Als kinderen het naar hun zin hebben, zullen ze vol zelfvertrouwen de omgeving gaan ontdekken, ervaringen opdoen en zich gaan ontwikkelen. Om zich veilig te kunnen voelen, is het belangrijk dat er structuur geboden wordt, zodat de dag voorspelbaar is.

Door het unieke karakter van gastouderopvang is er één vertrouwd gezicht. Dit heeft positieve invloed op een veilige hechting. Het is dus belangrijk dat ik de opvangkinderen goed leer kennen.

Structuur en regelmaat
Op gezette tijden eten we fruit, brood, en ‘s middags een tussendoortje. Voordat we een broodje gaan eten ruimen we eerst samen het speelgoed op. Na afloop van het eten ruimen we samen de tafel af en gaan we naar de slaapkamer. Daar zingen we vaak hetzelfde liedje (of een gekke variant er op) als de kinderen in hun bedjes liggen.

Persoonlijke aandacht voor uw kind
Ik neem elke dag bewust met elk kind apart een aantal momenten samen.
Wanneer ik met het ene kind in gesprek ben steek ik mijn ‘stop hand’ op naar de andere kinderen als ze er tussendoor willen komen. Ik leer ze vooraf dat de stophand ‘even wachten’ betekent. Ze mogen weten dat ik erop terug kom wanneer ik klaar ben. Zo leren de kinderen op hun beurt wachten, en hoef ik een kind niet af te kappen als ik met hem of haar in gesprek ben.

Sommige kinderen vragen minder aandacht dan het andere, en het wat stillere kind zoek ik dan zelf wat vaker op om even te kletsen/stoeien/spelletje mee te doen.

Wanneer kinderen druk zijn zeg ik dat ik wil dat ze rustiger gaan spelen, zachter gaan praten of dat ik wil dat ze niet rennen in huis. Als dat na een paar keer herinneren niet lukt vraag ik het kind even naast me op de bank. Ik bied het kind de mogelijkheid een andere activiteit te gaan doen, of we gaan even kletsen over het hoe en waarom. Ik werk niet met straffen als reactie op ongewenst gedrag.