Voor ouders

Opvang bij de gastouder
Het unieke van Gastouderopvang Zaandijk is de flexibiliteit in de openingstijden
van de opvanglocatie.
Halen en brengen gebeurt in goed overleg.

Het staat u vrij om gedurende de dagopvang contact op te nemen hoe het met uw kind gaat. Dit werkt voor mij het beste per WhatsApp.

Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door bijvoorbeeld file of een vergadering, laat het even weten, een app of sms sturen is voldoende.

De gastouder verzorgt de maaltijden, de tussendoortjes, vers fruit, en het drinken voor uw kind.
De kosten hiervoor zijn inbegrepen in het te betalen uurtarief.
Babypotjes en flesvoeding, luiers en billendoekjes dient u zelf mee te geven naar de opvanglocatie.
Bij voorkeur geef ik de kinderen water, melk of thee te drinken. Limonade gebruik ik beperkt.

Huisregels
-Bij ons binnen dragen kinderen geen schoenen.
-Kinderen die ‘s morgens binnenkomen, dienen ontbeten te hebben en verschoond te zijn, tenzij er tussen vraag-en gastouder andere duidelijke afspraken gemaakt zijn.
-Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van tevoren door te geven.
-Om de dag soepel te laten verlopen wil ik u vragen om u te houden aan de afgesproken haal en breng momenten. Hier hou ik rekening mee in de dagplanning. Zo blijft de rust en structuur in de groep gewaarborgd.
-Bij halen en brengen blijft de ouder maximaal 15 minuten op de opvanglocatie. Hierna dient u afscheid te nemen zodat wij de dag met de groep kunnen beginnen/ voortzetten.
-Op de opvanglocatie zijn geen huisdieren aanwezig en ze zijn, hoe gezellig, leuk en lief ook, niet toegestaan.
-Ik werk uitsluitend samen met gastouderbureau Via Viela. Dit is een groot, landelijk en betrouwbaar gastouderbureau.

Kennismaking en wennen
Het wennen begint al een beetje bij de eerste kennismaking met ouder(s) en kind(eren).
Bij een binnenkomst geef ik een korte rondleiding terwijl de kinderen dan meestal gelijk al gaan spelen. Dat geeft mij tijd voor een vrijblijvend gesprek met de ouders waarin ik meer kan vertellen over mijn werkwijze en eventuele vragen gelijk kan beantwoorden.
Wanneer er aan beide kanten sprake is van een goede klik komt uw kindje een paar uur spelen zonder u.
Die tijd gebruik ik om uw kind te observeren en om samen te spelen zodat we elkaar beter kunnen leren kennen.
Wilt u meer momenten om te wennen dan kan dat in samenspraak en als de planning dat toelaat. Dan wordt wel het gewone uurtarief gerekend.

Contact met ouders/ verzorgers
Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Indien u een gesprek wilt met mij om wat uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven, dan plannen we een afspraak.

Overige
Als opvoeders hebben wij een voorbeeldfunctie. Ook als het gaat om onze woordkeuze. Taal is aangeleerd, en bepaalde woorden gebruiken is soms een gewoonte geworden.
Kinderen leren heel snel nieuwe woorden, en bepaalde woorden horen -wat mij betreft- niet thuis in hun woordenschat.
Vloeken bijvoorbeeld is op de opvanglocatie niet toegestaan. Kinderen zullen hierop worden aangesproken. Ik zou het zeer op prijs stellen als u als ouder, ook niet vloekt op de opvanglocatie.