Protocol coronavirus

Nog een paar nachtjes slapen!
Vanaf 11 mei ben ik weer de gebruikelijke dagen beschikbaar.

Wel is het het overwegen waard om de opvanguren te beperken tot wat echt noodzakelijk is om contactmomenten te beperken voor ons allen.
Voor iedereen in Nederland geldt nog steeds het advies: blijf zoveel mogelijk thuis.
(De compensatie vanuit de overheid loopt door tot tenminste 20 mei)

Algemeen

 • Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderopvang.
 • Wisselingen in de groepssamenstelling worden zoveel mogelijk beperkt.
 • In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk.
 • Tussen gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht.
 • Baby’s worden bij voorkeur gebracht in een Maxi Cosi of wandelwagen.
 • Informatie uitwisselen tussen vraagouder en gastouder kan via de digitale weg.
 • In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM

Maatregelen kinderopvang

Ook bij Gastouder Zaandijk zijn de (nieuwe) richtlijn RIVM het uitgangspunt, aangepast voor de opvang van kinderen.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
 • Tussen gastouder en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden

Bij binnenkomst zal ik vragen of kinderen klachten hebben en indien dat het geval is moeten ze (helaas) naar huis.
Ook in geval van twijfel over de gezondheid van uw kind moet het naar huis.
Ontwikkelen klachten zich gedurende de dag dan moet uw kind binnen een uur worden opgehaald.

Afspraken over fysiek contact

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
 • Geen handen schudden.
 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Niet aan je gezicht zitten.

Hygiënemaatregelen

Gastouder Zaandijk draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

Denk hierbij aan:
Handhygiëne, schoonmaken en desinfecteren, afvalverwerking,  gebruik van papieren handdoekjes en desinfecterende handzeep.
Ook maak ik extra vaak de materialen schoon waar kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden.

Thuisblijfregels – gezondheid kinderen

Als Gastouder pas ik de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

 • Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis:
  • Neusverkoudheid, snot
  • Hoesten, ook lichte hoest
  • Moeilijk ademen/benauwdheid

Kinderen met verhoging/koorts, en kinderen met diarree blijven thuis.

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben. Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang. Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis.

De basis van dit protocol is het protocol kinderopvang opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de kinderopvang.

Versie 25 april 2020

Afspraken rondom het Covid19 Coronavirus